Instalacja odzysku ciepła ze spalin dla pieca z trzonem obrotowym, Huta Bankowa Dąbrowa Górnicza
Instalacja odzysku ciepła ze spalin dla pieca z trzonem obrotowym, Huta Bankowa Dąbrowa Górnicza

Remont instalacji odzysku ciepła z pieca z trzonem obrotowym, poprzez zabudowę nowego rekuperatora. Rekuperator zabudowany w celu odzyskiwania ciepła ze spalin na wylocie z pieca, do podgrzewania powietrza do spalania. Podgrzewanie powietrza do spalania poprawia sprawność cieplną pieca, zmniejsza zużycie paliwa na nagrzewanie wsadu.